Download hier het boek "Verduurzaming in eigen hand"

Deze eerste druk van het boek is op 1 februari 2017 persoonlijk in ontvangst genomen door zes leden van de tweede kamer. Van links naar rechts: Andre Bosman (VVD); Stientje van Veldhoven (D66); Remco Dijkstra (VVD); Eric Smaling (SP); Liesbeth van Tongeren (Groen Links); en Attje Kuiken (PvdA). Op de foto verder initiatiefnemers en wetenschappers prof. Annelies Huygen en Auke Hoekstra, sponsor van het boekje en Brabants gedeputeerde Anne-Marie Spierings en dagvoorzitter prof. Maarten Steinbuch.

Binnenkort volgt een tweede uitgave waarin de reacties verwerkt zijn van bovenstaande politici en van wetenschappers en duurzame ondernemers die op deze dag ook aanwezig waren.

In zijn algemeenheid kunnen we nu al zeggen dat de boodschap in het boekje bij alle aanwezigingen veel weerklank vond dus dat belooft veel moois voor de komende kabinetsperiode.

Het boek is een uitgave van FUSE, een denktank waarin een keur van topwetenschappers en innovatieve ondernemers op persoonlijke titel en om niet een bijdrage leveren aan de innovatie van ons energiesysteem.

In het boek wordt betoogd dat Nederland het Silicon Valley van Europa kan worden met nieuwe technologieën en diensten op het gebied van lokale duurzame energie. Ons land is dicht bevolkt, er zijn fijnmazige infrastructuren, er is veel kennis en expertise op het gebied van energie, wij hebben een open energiesysteem en wij zijn gewend samen te werken (te polderen).

Er zijn dan ook al meer dan 300 lokale inititatieven in Nederland, waar burgers en bedrijven gezamenlijk aan de slag gaan om een appartementencomplex, een wijk of een gebied te verduurzamen. Tien initiatieven zijn geportretteerd in het boek. Dit zijn interessante projecten, waarbij de nieuwste producten en diensten op het gebied van duurzame energie worden toegepast.

Maar uit de interviews blijkt ook dat de initiatiefnemers vele zogenaamde insitutionele belemmeringen tegenkomen. Dit zijn onnodige blokkades die soms bewust en vaak onbewust voortkomen uit de verouderde manier waarop we het energiesysteem nu geregeld hebben. Logisch want de wereld zit in een transitie van fossiele naar duurzame energie die overal schokgolven veroorzaakt. Soms figuurlijk (zoals in Amerika) en soms letterlijk (zoals in Groningen). Nederland was met zijn aardgasbel en raffinaderijen koploper op het gebied van fossiele energie. Nu is het zaak dat wij ons ondanks die fossiele invloeden een positie veroveren in het nieuwe energiesysteem. Dit boek wil daarbij ondersteunen.

Een grote belemmering blijkt het institutionele systeem te zijn, dat nog is gebaseerd op de traditionele centrale voorziening, met grote centrales die energie transporteren naar kleine gebruikers die passief blijven. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met actieve gebruikers, die zelf produceren, elektriciteit met elkaar willen uitwisselen en die vraag en aanbod met elkaar in evenwicht willen brengen, bijvoorbeeld door het laden van auto’s af te stemmen op de beschikbaarheid van elektriciteit of van transportcapaciteit.

Daarnaast vormt het systeem van energiebelastingen een grote belemmering. Op het gebruik van duurzame energie rusten vaak hoge belastingen, hogere energiebelastingen dan die grotere afnemers betalen voor het gebruik van fossiele energie. Bij opslag moet soms zelfs het dubbele betaald worden.

Om ervoor te zorgen dat Nederland daadwerkelijk een vooraanstaande positie verwerft, is een nieuw reguleringsstelsel nodig, waarbij lokaal produceren, verhandelen en flexibiliteit uitwisselen wordt ondersteund in plaats van belemmerd. Ook het belastingstelsel dient aangepast te worden.

Download het boek "Verduurzaming in eigen hand"

Meer informatie bij initatiefnemers Auke Hoekstra (auke@aukehoekstra.nl / 06-51614294) en prof. Annelies Huygen.